Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


查找连接器


 • 通过系列查找
 • 通过尺寸查找
 • CAD・样本
 • 通过应用查找

通过系列名查找连接器

TEL:400-920-9200 受理时间 9:15-17:15 (11:30-13:00、本公司休息日除外)
关于商品的问询

基板对FPC用窄间距连接器


0.35mm间距

 • CAD
 • 样本

 • CAD
 • 样本

 • CAD
 • 样本

0.4mm间距

 • CAD
 • 样本

 • CAD
 • 样本

 • CAD
 • 样本

 • CAD
 • 样本

 • CAD
 • 样本

0.5mm间距

 • CAD
 • 样本

关于商品的问询 (规格・使用方法・选定) 

TEL:400-920-9200 受理时间 9:15-17:15 (11:30-13:00、本公司休息日除外) FAX:800-820-3097 受理时间 24小时受理
关于商品的问询

返回页首