Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


可选件 (FA・一般产业用电机)

商品分类检索

发现了2件的产品。 现表示其中的1~2

品番 产品 规格 备注 相应家族 / 系列
接口用电缆 (26 pin) - 此线缆的屏蔽层不连接连接器的端子。
当驱动器侧FG 或GND 连接屏蔽层时,请使用外部设备连接器配套元件。 (型号; DV0P0770)
MINAS A6NF 系列
MINAS A6NE 系列

MINAS A5IIN 系列
MINAS A6BF 系列
MINAS A6BE 系列

MINAS A5B 系列
接口用电缆 (50 pin) - - MINAS A6SF 系列
MINAS A6SG 系列
MINAS A6SE 系列

MINAS A5 系列
MINAS A5E Series
MINAS A5II 系列
MINAS A5IIE 系列

MINAS A4 系列
MINAS A4F 系列

发现了2件的产品。 现表示其中的1~2

返回页首