Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


可选件 (FA・一般产业用电机)

商品分类检索

订货产品号检索

Clear All

规格 订货产品号・型号
対象   

发现了9件的产品。 现表示其中的1~9

品番 产品 规格 相应家族 / 系列
电抗器 6.81 mH AC伺服电机
MINAS A6系列
MINAS A5系列
MINAS A4系列
MINAS AIII系列
MINAS S系列
MINAS A系列
无刷电机
MINAS-BL GU/GV/KV系列
电抗器 4.02 mH AC伺服电机
MINAS A6系列
MINAS A5系列
MINAS A4系列
MINAS AIII系列
MINAS S系列
MINAS A系列
无刷电机
MINAS-BL KV系列
电抗器 2 mH AC伺服电机
MINAS A6系列
MINAS A5系列
MINAS A4系列
MINAS AIII系列
MINAS A系列
电抗器 1.39 mH AC伺服电机
MINAS A6系列
MINAS A5系列
MINAS A4系列
MINAS AIII系列
MINAS A系列
电抗器 0.848 mH AC伺服电机
MINAS A6系列
MINAS A5系列
MINAS A4系列
MINAS AIII系列
MINAS A系列
电抗器 0.557 mH AC伺服电机
MINAS A6系列
MINAS A5系列
MINAS A4系列
MINAS AIII系列
MINAS A系列
电抗器 4.02 mH AC伺服电机
MINAS A6系列
MINAS A5系列
MINAS A4系列
MINAS AIII系列
MINAS S系列
MINAS A系列
无刷电机
MINAS-BL GU/GV/KV系列
电抗器 2 mH AC伺服电机
MINAS A6系列
MINAS A5系列
MINAS A4系列
MINAS AIII系列
MINAS S系列
MINAS A系列
电抗器 1.39 mH AC伺服电机
MINAS A6 家族
MINAS A5 家族

发现了9件的产品。 现表示其中的1~9

电话问询
400-920-9200【手机OK】 受理时间 9:15 - 17:15(11:30-13:00、本公司休息日除外)

返回页首