Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


LED方式SPOT型UV照射器 Aicure UJ30/35(停产品)

尺寸图

  • 单位mm

控制器

光头部

下图为安装了标准・圆柱形透镜的状态

ANUJ6180 / ANUJ6184 / ANUJ6186 / ANUJ6187 / ANUJ6188 / ANUJ6189

ANUJ6180 / ANUJ6184 / ANUJ6186 / ANUJ6188

ANUJ6172

ANUJ6172
不包括ANUJ6172的 ANUJ6170系列,于2014年6月30日停止接受订单。请参考ANUJ6170系列的尺寸图、光头(ANUJ6170系列)(终了品)的页面。
 

返回页首

透镜

标准・圆柱形透镜

侧视透镜

棒形透镜

ANUJ6467L
ANUJ6447L

注:同智能光头ANUJ6186, ANUJ6188组合的时候,敬请咨询。

防护玻璃

ANUJ6430

UV传感器

ANUJ3800

光头安装金属配件

ANUJ6804

连接电缆

ANUJ6220

返回页首

电话问询
400-920-9200【手机OK】 受理时间 9:15 - 17:15(11:30-13:00、本公司休息日除外)

返回页首

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)