Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


光头(ANUJ6170系列)(停产品)

尺寸图

  • 单位mm

光头部

下图为安装了标准・圆柱形透镜的状态

ANUJ6170 / ANUJ6174

ANUJ6170 / ANUJ6174

ANUJ6173

ANUJ6173

ANUJ6171 / ANUJ6175

ANUJ6171 / ANUJ6175

返回页首

电话问询
400-920-9200【手机OK】 受理时间 9:15 - 17:15(11:30-13:00、本公司休息日除外)

返回页首

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)