Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


超高速・高精度激光位移传感器HL-C2 下载

超高速・高精度激光位移传感器HL-C2
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本
  • 手册
  • 软件•其他

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 2D 2D 3D 3D
CAD HL-C201AE(-MK) / HL-C201F(E)(-MK)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD HL-C201A(E)-SP2(M)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD HL-C201A(E)-SP3(M)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD HL-C203BE(-MK) / HL-C203F(E)(-MK)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD HL-C205B(E)(-MK)/HL-C205C(E)(-MK)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD HL-C208B(E)(-MK)/HL-C208C(E)(-MK)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD HL-C211BE(-MK) / HL-C211CE(-MK) / HL-C211F(E)(-MK) / HL-C211F5(E)(-MK)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD HL-C211C(-MK) -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD HL-C21C(E), HL-C21C(E)-P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD HL-C235CE-W(MK)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD HL-C235□/HL-C235□-MK

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD HL-C2C(-P) / HL-C2CE(-P)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

可选件
标题 2D 2D 3D 3D
CAD HL-C2F01 [ND滤光器]

2D-DXF

-

返回页首

返回页首