Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


高精度涡电流型位移传感器 GP-A(停产品)

检测特性

GP-A5S( I )

GP-A系列产品已经过采用各种标准检测物体(铁)进行的调试,如下面的图表所示,输出特性因材质而异。

GP-A5S( I )

GP-A8S( I )
GP-A10M( I )

GP-A8S( I )  GP-A10M( I )

GP-A12ML( I )

GP-A12ML( I )

GP-A14F( I )

GP-A14F( I )

返回页首

电话问询
400-920-9200【手机OK】 受理时间 9:15 - 17:15(11:30-13:00、本公司休息日除外)

返回页首

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)