Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


变频器MK500

种类

项目 单相200V输入型 三相400V 输入型
型号 AMK500□□□2 型号 AMK500□□□4
0P4 0P7 1P5 2P2 0P7 1P5 2P2 3P7 5P5 7P5 011 015
标准负载规格 适用电机输出(kW)
0.4
0.75
1.5
2.2
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
额定输出电流(A)
2.5
4
7
10
3
4
6
10
13
17
25
32
额定输出容量(kVA)
1
1.6
2.8
4
2.4
3.2
4.8
8
10.4
13.6
20
25.5
额定输入电流(A)
6.7
10.1
16.2
21.6
4.4
6.2
9
16.5
21.5
28
40
53
电源容量(kVA)
1.5
2.4
4.2
6
3.6
4.8
7.2
12
15.6
20.4
30
38.3
轻负载规格 适用电机输出(kW)
-
-
-
-
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
额定输出电流(A)
-
-
-
-
4
6
10
13
17
25
32
38
额定输出容量(kVA)
-
-
-
-
3.2
4.8
8
10.4
13.6
20
25.5
30.3
额定输入电流(A)
-
-
-
-
5.9
9.3
15
21.5
28.1
41.2
51.2
62.9
电源容量(kVA)
-
-
-
-
4.8
7.2
12
15.6
20.4
30
38.3
45.5
重量(kg)
1.3
1.3
1.3
1.9
1.3
1.3
1.3
1.9
1.9
3.5
3.5
5.9

订货产品号体系

返回页首

电话问询
400-920-9200【手机OK】 受理时间 9:15 - 17:15(11:30-13:00、本公司休息日除外)

返回页首

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)