Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


超薄型安全光幕传感器[Type2 PLc SIL1] SF2C 下载

超薄型安全光幕传感器[Type2 PLc SIL1] SF2C
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话咨询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本
  • 手册

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 2D 2D 3D 3D
CAD SF2C-H12-□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF2C-H16-□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF2C-H20-□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF2C-H24-□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF2C-H28-□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF2C-H32-□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF2C-H8-□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

可选件
标题 2D 2D 3D 3D
CAD MS-SFC-1 [标准安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SFC-2 [NA2-N互换安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SFC-3 [多用途支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SFC-4 [多用途支架用中间支撑支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SFCH-12 [金属保护外壳]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SFCH-16 [金属保护外壳]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SFCH-20 [金属保护外壳]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SFCH-24 [金属保护外壳]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SFCH-28 [金属保护外壳]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SFCH-32 [金属保护外壳]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SFCH-8 [金属保护外壳]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF-C13 [超薄控制单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF4B-TR25/SF4C-TR25 [测试杆]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

返回页首