Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


FP7 下载

FP7
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本
  • 手册
  • 软件•其他

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 2D 2D 3D 3D
CAD AFP7CPS2R[CPU单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7CPS4R*, AFP7CPS3R* [CPU单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

可选件
标题 2D 2D 3D 3D
CAD AFP7CCRET1 [Ethernet通信插件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7CCRS*, AFP7CCRM*, AFP7CCRS1M1 [通信插件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7EXPM [扩展主站单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7EXPS [扩展从站单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7FCR***

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7MC**EC [运动控制单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7NSCR [串行通信单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7PHLSM [PHLS 主站单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7PSA1 [电源单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7PSA2 [电源单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7X16DW, AFP7Y16*, AFP7**4H, AFP7AD8 [输入输出/模拟量输入输出单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7X32D2, AFP7Y32*, AFP7MXY32DWD, AFP7PP02*, AFP7HSC2T [输入输出/多功能输入输出单元/位置控制(2轴)/高速计数(2ch)单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7X64D2, AFP7Y64*, AFP7XY64D2*, AFP7PP04*, AFP7HSC4T [输入输出/位置控制(4轴)/高速计数(4ch)单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFPRP1X08D2 [PHLS从站单元]

2D-DXF

-
CAD AFPRP1X16D2, AFPRP1Y16T, AFPRP1XY16D2T [PHLS从站单元]

2D-DXF

-
CAD AFPRP2X08D2E [PHLS从站单元]

2D-DXF

-
CAD AFPRP2X16D2, AFPRP2Y16T, AFPRP2XY16D2T [PHLS从站单元]

2D-DXF

-

返回页首

返回页首