Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


脉冲AC方式 区域静电消除器 ER-X 下载

脉冲AC方式 区域静电消除器 ER-X
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本
  • 手册

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 2D 2D 3D 3D
CAD ER-X001

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X008

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X008HC

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X016

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X016
*2012年10月以前生产的产品

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X016 [ER-XACVR安装图]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X016HC

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X032

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X032
*2012年10月以前生产的产品

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X032 [ER-XACVR安装图]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X032HC

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X048

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X048
*2012年10月以前生产的产品

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X048 [ER-XACVR安装图]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X048HC

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X064

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X064
*2012年10月以前生产的产品

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X064 [ER-XACVR安装图]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-X064HC

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-XC02

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

可选件
标题 2D 2D 3D 3D
CAD ER-XACVR

2D-DXF

-
CAD ER-XANT

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-XANT1

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD ER-XANT2

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

返回页首