Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


DP-102-M | 双画面・数字压力传感器 [气体用] DP-100 下载

双画面・数字压力传感器 [气体用] DP-100
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话咨询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:00
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本
  • 手册

进入规格详细页面

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 2D 2D 3D 3D
CAD DP-10□-M(-P) [Short pressure port type]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

可选件
标题 2D 2D 3D 3D
CAD CN-14A [匹配连接器]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD CN-14A-C□, CN-14A-R-C□ [带连接器电缆]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD DPX-04 [正面保护罩]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DP1-1 [传感器安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DP1-2 [面板安装件(Front)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DP1-2 [面板安装件(Rear)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DP1-3 [正面保护罩]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DP1-4 [面板安装件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DP1-5 [传感器安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DP1-7 [转换衬套]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DP1-FE, MS-DP1-FN, MS-DP1-FR [扁平附件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DP1-FM [扁平附件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

返回页首