Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


通用传感器安装支架 MS-AJ 下载

通用传感器安装支架 MS-AJ
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本
  • 手册

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 2D 2D 3D 3D
CAD MS-AJ1 [基本组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ1 [基本组件 With RF-210]

2D-DXF

-
CAD MS-AJ1 [基本组件 With RF-230]

2D-DXF

-
CAD MS-AJ1-A [侧臂组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ1-F [光纤用组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ1-M [反射镜用组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ1B [基座单元] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ2 [基本组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ2 [基本组件 With RF-210]

2D-DXF

-
CAD MS-AJ2 [基本组件]

2D-DXF

-
CAD MS-AJ2-A [侧臂组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ2-F [光纤用组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ2-M [反射镜用组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ2B [基座单元] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJD [光纤安装单元] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJG [电缆导管] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJL [侧臂安装单元] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJP [侧臂(管)] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJR [反射镜安装单元] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJS [传感器安装单元] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

返回页首