Panasonic 松下电器 China

【系统故障通知】

因网站会员系统升级、导致现在无法进行会员登录和注册等相关操作,故障排查中。
给您带来不便,非常抱歉,敬请谅解。


控制机器

检索已停产的产品


渗漏检测传感器[放大器内置] EX-F70/EX-F60 下载

渗漏检测传感器[放大器内置] EX-F70/EX-F60
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本
  • 手册

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 2D 2D 3D 3D
CAD EX-F61(-PN)/EX-F62(-PN)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD EX-F62 -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD EX-F71

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD EX-F71 + MS-EX-F7-1

2D-DXF

-
CAD EX-F72 -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD EX-F72 + MS-EX-F7-3

2D-DXF

-
CAD EX-FC1

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-EX-F6-1 [PFA安装件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-EX-F6-2 [PVC安装件] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-EX-F7-1 [SUS安装件] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-EX-F7-2 [粘接用PVC安装件] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-EX-F7-3 [两点固定用PVC安装件] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

可选件
标题 2D 2D 3D 3D
CAD MS-DIN-3 [放大器安装支架]

2D-DXF

-
CAD MS-SL-2 [安装基座] -

3D-IGES

-

-

-


返回页首

返回页首