Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


小型光电传感器 [放大器内置] CX-400 Ver.2 下载

小型光电传感器 [放大器内置] CX-400 Ver.2
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本
  • 手册

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 2D 2D 3D 3D
CAD CX-411 (With Prevention filter PF-CX4-H/V)

2D-DXF

-
CAD CX-411(-P)-J/CX-412(-P)-J

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD CX-411(-P)-Z/CX-412(-P)-Z

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD CX-411(-P)/CX-412(-P)/CX-413(-P)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD CX-413□(-P)-C05

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD CX-42□-J/CX-48□-J/CX-49□-J

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD CX-42□-Z/CX-48□-Z/CX-49□-Z

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD CX-42□/CX-48□/49□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD CX-445□/CX-446□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD CX-44□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD CX-44□-Z

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD CX-46□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

可选件
标题 2D 2D 3D 3D
CAD CN-24-C2 [连接电缆] -

3D-IGES

-

-

-

CAD CN-24A-C□ [连接电缆]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD CN-24AL-C□ [连接电缆]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ1 [基本组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ1 [基本组件 With RF-210]

2D-DXF

-
CAD MS-AJ1 [基本组件 With RF-230]

2D-DXF

-
CAD MS-AJ1-A [侧臂组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ1-M [反射镜用组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ2 [基本组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ2 [基本组件 With RF-210]

2D-DXF

-
CAD MS-AJ2 [基本组件]

2D-DXF

-
CAD MS-AJ2-A [侧臂组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ2-M [反射镜用组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-CX-3 [检测头安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-CX2-1 [传感器安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-CX2-2 [传感器安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-CX2-4 [传感器安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-CX2-5 [传感器安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD PF-CX4-H/V [防干扰滤光器]

2D-DXF

-
CAD RF-13 [反射带]

2D-DXF

-
CAD RF-210 [反射镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-220 [反射镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-230 [反射镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

返回页首