Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


数字激光传感器 LS-400 下载

数字激光传感器 LS-400
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本
  • 手册

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 2D 2D 3D 3D
CAD LS-401(P)-C2

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD LS-401(P) / LS-403

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD LS-H21(-A)(-C5) / LS-H21F(-A) -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD LS-H21

2D-DXF

-
CAD LS-H21(F)(-A) + MS-CX-1

2D-DXF

-
CAD LS-H21(F)(-A) + MS-CX-2

2D-DXF

-
CAD LS-H21(F)(-A) + MS-CX-3

2D-DXF

-
CAD LS-H21(F)(-A) + MS-CX-4

2D-DXF

-
CAD LS-H22(-C5) / LS-H22F -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD LS-H22

2D-DXF

-
CAD LS-H22(F) + MS-CX-1

2D-DXF

-
CAD LS-H22(F) + MS-CX-2

2D-DXF

-
CAD LS-H22(F) + MS-CX-3

2D-DXF

-
CAD LS-H22(F) + MS-CX-4

2D-DXF

-
CAD LS-H91(-A)(-Y)(-C5) / LS-H91F(-A)(-Y) -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD LS-H91

2D-DXF

-
CAD LS-H92(-Y) / LS-H92F(-Y) -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD LS-H92

2D-DXF

-
CAD LS-H92(F) + MS-CX-1

2D-DXF

-
CAD LS-H92(F) + MS-CX-2

2D-DXF

-
CAD LS-H92(F) + MS-CX-3

2D-DXF

-
CAD LS-H92(F) + MS-CX-4

2D-DXF

-

返回页首

可选件
标题 2D 2D 3D 3D
CAD CN-72-C□ [单触电缆]

2D-DXF

-
CAD CN-74-C□ [单触电缆]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-CH(-P)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ1 [基本组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ1 [基本组件 With RF-210]

2D-DXF

-
CAD MS-AJ1 [基本组件 With RF-230]

2D-DXF

-
CAD MS-AJ1-A [侧臂组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ2 [基本组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-AJ2 [基本组件 With RF-210]

2D-DXF

-
CAD MS-AJ2 [基本组件]

2D-DXF

-
CAD MS-AJ2-A [侧臂组件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-CX-1 [检测头安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-CX-11 [光轴微调支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-CX-2 [检测头安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-CX-3 [检测头安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-CX-4 [检测头安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DIN-2 [放大器安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DIN-E [尾盘]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-230 [反射镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-310 [反射镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-330 [反射镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SC-GU2-C

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SC-GU2-EU

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SC-GU3-01

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SC-T1J(-P)

2D-DXF

-
CAD SC-T1JA

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

返回页首