Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


螺纹型光纤 下载

螺纹型光纤
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本
  • 手册

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 2D 2D 3D 3D
CAD FD-31

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-31W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-32G

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-32GX

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-33G

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-34G

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-35G

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-35G-2T

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-41

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-41W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-42G

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-42GW

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-45G

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-61

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-61W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-62

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-64X

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-65

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-66

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-EG30

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-EG31

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-R60

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-140

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-31

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-31W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-32

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-42

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-42W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-43

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-45X

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-46

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-49

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-R40

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

可选件
标题 2D 2D 3D 3D
CAD FDP-500/1000/1500 [反射型光纤用的保护管]

2D-DXF

-
CAD FDP-N500/N1000/N1500 [反射型光纤用的保护管]

2D-DXF

-
CAD FTP-500/1000/1500 [用于透过型光纤的保护管]

2D-DXF

-
CAD FTP-N500/N1000/N1500 [用于透过型光纤的保护管]

2D-DXF

-
CAD FX-AT4/FX-AT5/FX-AT6 [光纤用附件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-AT5 [光纤用附件] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-AT6 [光纤用附件] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-LE1 [扩张透镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-LE2 [超扩张透镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-MR1 [小光点透镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-MR2 [变焦透镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-MR3 [极细光点透镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-MR5 [变焦透镜(侧视界型)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-MR6 [极细光点透镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-SV1 [侧视界透镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

返回页首