Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


数字光纤传感器 FX-500 Ver.2 下载

数字光纤传感器 FX-500 Ver.2
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本
  • 手册

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 2D 2D 3D 3D
CAD FX-501□ [produced before November , 2011]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-501□ [produced after November , 2011]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-502□ [produced before November , 2011]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-502□ [produced after November , 2011]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-505□-C2 [produced before November , 2011]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FX-505□-C2 [produced after November , 2011]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

可选件
标题 2D 2D 3D 3D
CAD CN-71-C□ [单触电缆]

2D-DXF

-
CAD CN-72-C□ [单触电缆]

2D-DXF

-
CAD CN-73-C□ [单触电缆]

2D-DXF

-
CAD CN-74-C□ [单触电缆]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-30

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-31

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-31W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-32G

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-32GX

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-40

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-41

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-41S

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-41SW

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-41W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-42G

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-42GW

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-60

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-61

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-61S

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-61W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-62

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-64X

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-A16

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-AL11

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-E13

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-E23

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-EG30

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-EG30S

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-EG31

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-F4 -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-F4/FD-F41

2D-DXF

-
CAD FD-F41 -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-F71

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-F8Y

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-FA93

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-H13-FM2

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-H18-L31

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-H20-21

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-H20-M1

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-H25-L43

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-H30-KZ1V

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-H30-KZ1V-S

2D-DXF

-
CAD FD-H30-L32

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-H30-L32V

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-H35-20S

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-H35-M2

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-H35-M2S6

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-HF40Y

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-KZ50V [耐真空长距离反射型光纤]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-L10

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-L10V [耐真空限定反射型光纤]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-L11

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-L12W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-L20H

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-L21

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-L21W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-L22A

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-L23

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-L30A

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-L31A

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-L32H

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-R60

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-S21

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-S30

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-S31

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-S32

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-S32W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-S33GW

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-V30

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-V30W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-V50

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-Z20HBW

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-Z40HBW

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FD-Z50HW

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FR-KZ22E

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FR-KZ50E

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FR-KZ50H

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FR-Z50HW

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-140

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-30

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-31

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-31S

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-31W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-40

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-40V [耐真空透过型光纤]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-42

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-42S

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-42W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-43

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-45X

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-A11

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-A11W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-A32

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-A32W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-AL05

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-E13

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-E23

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-F93

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-H13-FM2

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-H20-J□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-H20-J□-S

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-H20-M1

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-H20-VJ□

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-H20-VJ□-S

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-H20W-M1 -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-H30-M1V(-S)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-H35-M2

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-H35-M2S6

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-J9 [大气侧光纤]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-KS40

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-KV26

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-KV40

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-KV40W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-L80Y

2D-DXF

-
CAD FT-R40

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-R41W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-R42W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-S11

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-S20

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-S21

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-S21W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-S30

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-S31W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-S32

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-V23

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-V24W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-V25

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-V30

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-V40

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-V80Y

2D-DXF

-
CAD FT-Z20HBW

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-Z20W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-Z30

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-Z30E

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-Z30EW

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-Z30H

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-Z30HW

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-Z30W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-Z40HBW

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-Z40W

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FT-Z802Y

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DIN-2 [放大器安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-DIN-E [尾盘]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SC-GU2-C

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SC-GU2-EU

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SC-GU3-01

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SC-T1J(-P)

2D-DXF

-
CAD SC-T1JA

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


返回页首

返回页首