Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


RS继电器 下载

RS继电器
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 符合的订货产品号 2D 2D 3D 3D
CAD RS继电器
标准印刷板用端子 单稳态型/单线圈磁保持型 75Ω型

(30品号)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

3D-View

CAD RS继电器
标准印刷板用端子 双线圈磁保持型 75Ω型

(10品号)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

3D-View

CAD RS继电器
表面安装端子 E排列 50Ω,75Ω型

(180品号)

ARS10A03
ARS10A03X
ARS10A03Z
ARS10A09
ARS10A09X
ARS10A09Z
ARS10A12
ARS10A12X
ARS10A12Z
ARS10A24
ARS10A24X
ARS10A24Z
ARS10A4H
ARS10A4HX
ARS10A4HZ
ARS11A03
ARS11A03X
ARS11A03Z
ARS11A09
ARS11A09X
ARS11A09Z
ARS11A12
ARS11A12X
ARS11A12Z
ARS11A24
ARS11A24X
ARS11A24Z
ARS11A4H
ARS11A4HX
ARS11A4HZ
ARS12A03
ARS12A03X
ARS12A03Z
ARS12A09
ARS12A09X
ARS12A09Z
ARS12A12
ARS12A12X
ARS12A12Z
ARS12A24
ARS12A24X
ARS12A24Z
ARS12A4H
ARS12A4HX
ARS12A4HZ
ARS14A03
ARS14A03X
ARS14A03Z
ARS14A09
ARS14A09X
ARS14A09Z
ARS14A12
ARS14A12X
ARS14A12Z
ARS14A24
ARS14A24X
ARS14A24Z
ARS14A4H
ARS14A4HX
ARS14A4HZ
ARS15A03
ARS15A03X
ARS15A03Z
ARS15A09
ARS15A09X
ARS15A09Z
ARS15A12
ARS15A12X
ARS15A12Z
ARS15A24
ARS15A24X
ARS15A24Z
ARS15A4H
ARS15A4HX
ARS15A4HZ
ARS16A03
ARS16A03X
ARS16A03Z
ARS16A09
ARS16A09X
ARS16A09Z
ARS16A12
ARS16A12X
ARS16A12Z
ARS16A24
ARS16A24X
ARS16A24Z
ARS16A4H
ARS16A4HX
ARS16A4HZ
ARS30A03
ARS30A03X
ARS30A03Z
ARS30A09
ARS30A09X
ARS30A09Z
ARS30A12
ARS30A12X
ARS30A12Z
ARS30A24
ARS30A24X
ARS30A24Z
ARS30A4H
ARS30A4HX
ARS30A4HZ
ARS31A03
ARS31A03X
ARS31A03Z
ARS31A09
ARS31A09X
ARS31A09Z
ARS31A12
ARS31A12X
ARS31A12Z
ARS31A24
ARS31A24X
ARS31A24Z
ARS31A4H
ARS31A4HX
ARS31A4HZ
ARS32A03
ARS32A03X
ARS32A03Z
ARS32A09
ARS32A09X
ARS32A09Z
ARS32A12
ARS32A12X
ARS32A12Z
ARS32A24
ARS32A24X
ARS32A24Z
ARS32A4H
ARS32A4HX
ARS32A4HZ
ARS34A03
ARS34A03X
ARS34A03Z
ARS34A09
ARS34A09X
ARS34A09Z
ARS34A12
ARS34A12X
ARS34A12Z
ARS34A24
ARS34A24X
ARS34A24Z
ARS34A4H
ARS34A4HX
ARS34A4HZ
ARS35A03
ARS35A03X
ARS35A03Z
ARS35A09
ARS35A09X
ARS35A09Z
ARS35A12
ARS35A12X
ARS35A12Z
ARS35A24
ARS35A24X
ARS35A24Z
ARS35A4H
ARS35A4HX
ARS35A4HZ
ARS36A03
ARS36A03X
ARS36A03Z
ARS36A09
ARS36A09X
ARS36A09Z
ARS36A12
ARS36A12X
ARS36A12Z
ARS36A24
ARS36A24X
ARS36A24Z
ARS36A4H
ARS36A4HX
ARS36A4HZ

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

3D-View

CAD RS继电器
表面安装端子 75Ω型(E排列)

(180品号)

ARS10Y03
ARS10Y03X
ARS10Y03Z
ARS10Y09
ARS10Y09X
ARS10Y09Z
ARS10Y12
ARS10Y12X
ARS10Y12Z
ARS10Y24
ARS10Y24X
ARS10Y24Z
ARS10Y4H
ARS10Y4HX
ARS10Y4HZ
ARS11Y03
ARS11Y03X
ARS11Y03Z
ARS11Y09
ARS11Y09X
ARS11Y09Z
ARS11Y12
ARS11Y12X
ARS11Y12Z
ARS11Y24
ARS11Y24X
ARS11Y24Z
ARS11Y4H
ARS11Y4HX
ARS11Y4HZ
ARS12Y03
ARS12Y03X
ARS12Y03Z
ARS12Y09
ARS12Y09X
ARS12Y09Z
ARS12Y12
ARS12Y12X
ARS12Y12Z
ARS12Y24
ARS12Y24X
ARS12Y24Z
ARS12Y4H
ARS12Y4HX
ARS12Y4HZ
ARS14Y03
ARS14Y03X
ARS14Y03Z
ARS14Y09
ARS14Y09X
ARS14Y09Z
ARS14Y12
ARS14Y12X
ARS14Y12Z
ARS14Y24
ARS14Y24X
ARS14Y24Z
ARS14Y4H
ARS14Y4HX
ARS14Y4HZ
ARS15Y03
ARS15Y03X
ARS15Y03Z
ARS15Y09
ARS15Y09X
ARS15Y09Z
ARS15Y12
ARS15Y12X
ARS15Y12Z
ARS15Y24
ARS15Y24X
ARS15Y24Z
ARS15Y4H
ARS15Y4HX
ARS15Y4HZ
ARS16Y03
ARS16Y03X
ARS16Y03Z
ARS16Y09
ARS16Y09X
ARS16Y09Z
ARS16Y12
ARS16Y12X
ARS16Y12Z
ARS16Y24
ARS16Y24X
ARS16Y24Z
ARS16Y4H
ARS16Y4HX
ARS16Y4HZ
ARS30Y03
ARS30Y03X
ARS30Y03Z
ARS30Y09
ARS30Y09X
ARS30Y09Z
ARS30Y12
ARS30Y12X
ARS30Y12Z
ARS30Y24
ARS30Y24X
ARS30Y24Z
ARS30Y4H
ARS30Y4HX
ARS30Y4HZ
ARS31Y03
ARS31Y03X
ARS31Y03Z
ARS31Y09
ARS31Y09X
ARS31Y09Z
ARS31Y12
ARS31Y12X
ARS31Y12Z
ARS31Y24
ARS31Y24X
ARS31Y24Z
ARS31Y4H
ARS31Y4HX
ARS31Y4HZ
ARS32Y03
ARS32Y03X
ARS32Y03Z
ARS32Y09
ARS32Y09X
ARS32Y09Z
ARS32Y12
ARS32Y12X
ARS32Y12Z
ARS32Y24
ARS32Y24X
ARS32Y24Z
ARS32Y4H
ARS32Y4HX
ARS32Y4HZ
ARS34Y03
ARS34Y03X
ARS34Y03Z
ARS34Y09
ARS34Y09X
ARS34Y09Z
ARS34Y12
ARS34Y12X
ARS34Y12Z
ARS34Y24
ARS34Y24X
ARS34Y24Z
ARS34Y4H
ARS34Y4HX
ARS34Y4HZ
ARS35Y03
ARS35Y03X
ARS35Y03Z
ARS35Y09
ARS35Y09X
ARS35Y09Z
ARS35Y12
ARS35Y12X
ARS35Y12Z
ARS35Y24
ARS35Y24X
ARS35Y24Z
ARS35Y4H
ARS35Y4HX
ARS35Y4HZ
ARS36Y03
ARS36Y03X
ARS36Y03Z
ARS36Y09
ARS36Y09X
ARS36Y09Z
ARS36Y12
ARS36Y12X
ARS36Y12Z
ARS36Y24
ARS36Y24X
ARS36Y24Z
ARS36Y4H
ARS36Y4HX
ARS36Y4HZ

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

3D-View

CAD RS继电器
标准印刷板用端子 单稳态型/单线圈磁保持型 50Ω型

(20品号)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

3D-View

CAD RS继电器
标准印刷板用端子 单稳态型/双线圈磁保持型 50Ω型

(10品号)

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

3D-View


返回页首

返回页首