Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


小型激光位移传感器 HL-G1

检测特性

测量距离-误差特性(典型示例)

测量距离-误差特性

扩散反射型

HL-G103-A-C5
HL-G103-S-J

HL-G105-A-C5
HL-G105-S-J

HL-G108-A-C5
HL-G108-S-J

HL-G112-A-C5
HL-G112-S-J

NEW
HL-G125-A-C5
HL-G125-S-J

正反射型

NEW
HL-G103A-RA-C5
HL-G103A-RS-J

NEW
HL-G105A-RA-C5
HL-G105A-RS-J

NEW
HL-G108A-RA-C5
HL-G108A-RS-J

返回页首

电话问询
400-920-9200【手机OK】 受理时间 9:15 - 17:15(11:30-13:00、本公司休息日除外)

返回页首

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)