Panasonic 松下电器 China

控制机器

检索已停产的产品


光幕传感器[Type2 PLc SIL1] SF2B Ver.2 下载

光幕传感器[Type2 PLc SIL1] SF2B Ver.2
服务与支持

※注册成为控制机器Web会员、 登录会员 后方可下载数据。

我们尽可能在网上提供最新的数据以供下载。如果下载的数据存在错误时,我们会在第一时间联系到下载过数据的客户。
因此敬请正确填写会员信息,望谅解。

※停止提供所有的生产停止品的CAD数据。

电话问询
控制机器产品技术支持

400-920-9200

【手机OK】

受理时间 9:00 - 17:30
(11:30-13:00、本公司休息日除外)

  • CAD
  • 样本
  • 手册

保存文件请直接点击鼠标左键。右键菜单中的目标另存为(链接另存为)无法保存文件。

请勾选需要统一下载的文件(最多10个文件)。需要单个文件下载时,请点击按钮。

标题 2D 2D 3D 3D
CAD SF2B-A10-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A12-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A14-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A16-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A18-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A20-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A24-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A28-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A32-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A36-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A4-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A40-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A44-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A48-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A6-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-A8-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H12-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H16-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H20-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H24-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H24-N/P [Assembly dimensions (Side)]

2D-DXF

-
CAD SF2B-H24-N/P [Assembly dimensions (Back)]

2D-DXF

-
CAD SF2B-H24□ [with MS-SF2B-3 (Side/Back)]

2D-DXF

-
CAD SF2B-H28-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H32-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H36-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H40-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H48-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H56-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H64-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H64-N/P [Assembly dimensions (Side)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H64-N/P [Assembly dimensions (Back)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H64□ [with MS-SF2B-3 (Side)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF2B-H64□ [with MS-SF2B-3 (Back)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF2B-H72-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H8-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H8-N/P [Assembly dimensions (Side)]

2D-DXF

-
CAD SF2B-H8-N/P [Assembly dimensions (Back)]

2D-DXF

-
CAD SF2B-H80-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H88-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD SF2B-H8□ [with MS-SF2B-3 (Side/Back)]

2D-DXF

-
CAD SF2B-H96-N/P

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-


返回页首

可选件
标题 2D 2D 3D 3D
CAD FC-SF2BH-12

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-16

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-20

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-24

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-28

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-32

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-36

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-40

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-48

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-56

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-64

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-72

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-8

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-80

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-88

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD FC-SF2BH-96

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SF2B-1 [标准安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD MS-SF2B-2 [嫁连支撑支架 (Side)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD MS-SF2B-2 [嫁连支撑支架 (Rear)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD MS-SF2B-3 [无死角安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SF2B-3 [中间支撑支架用垫片(附件)] -

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD MS-SF2B-4 [互换安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD MS-SF2B-5 [互换安装支架 (背面安装时)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD MS-SF2B-6 [互换安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD MS-SF2B-7 [互换安装支架]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

-

-

CAD RF-SFBH-12 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-16 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-20 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-24 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-28 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-32 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-36 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-40 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-48 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-56 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-64 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-72 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-8 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-80 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-88 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD RF-SFBH-96 [隅角镜]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF-C11 [连接器连接型控制单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF-C13 [超薄控制单元]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SF-IND-2 [光幕传感器大型指示灯]

2D-DXF

-

返回页首

返回页首